sqlite: update to 3.39.3

master
parent 47841487af
commit 1ec8def9ef
  1. 6
      main/sqlite/APKBUILD

@ -2,7 +2,7 @@
# Contributor: Łukasz Jendrysik <scadu@yandex.com>
pkgname=sqlite
# NOTE: pkgver needs to correspond with sqlite-tcl
pkgver=3.39.2
pkgver=3.39.3
pkgrel=1
pkgdesc="C library that implements an SQL database engine"
url="https://www.sqlite.org/"
@ -46,6 +46,8 @@ source="https://www.sqlite.org/2022/sqlite-autoconf-$_ver.tar.gz
# 3.28.0-r0:
# - CVE-2019-5018
# - CVE-2019-8457
# 0:
# - CVE-2022-35737
# additional CFLAGS to set
_amalgamation="-DSQLITE_ENABLE_FTS4 \
@ -122,6 +124,6 @@ static() {
}
sha512sums="
c16b50ade3c182d5473014ac0a51e2bb8a5cfc46e532c2bda77ae4d530336e2b57aa4f12dccb6aa2148d60e9289305bf20842ac95dc52f2d31df8eb5f0599de6 sqlite-autoconf-3390200.tar.gz
f5f1f275ca7def6e1971d0152852468b89f2759d6fc2dda42b6e47646d65c7d8c454a9accd4ac900e171908114a9164c722314b90fb2ca422b99603158f9ce3e sqlite-autoconf-3390300.tar.gz
8a347c292363e55a8c0fa0321e3f399bfe9c9aedcb6c838123f0eb3e2a4e078d096b7c152a4981e18ee9fa50c4ef913a33ed840aeed33aee0a46e95cd17f0814 LICENSE.md
"

Loading…
Cancel
Save