Пересборка и обновление пакета — openssl101r — 1.0.1t

Добавилась поддержка архитектуры armhf и arm64, дистрибутива Debian 9, Raspbian.

Изменения:

 • Пересборка для armhf и arm64.
 • Поддержка Debian 9 и Raspbian.
 • Новая версия из репозитория Debian Jessie.

Скачать: https://github.com/openssl/openssl/releases

 • Debian
  • PPA: Local
   • wheezy, jessie, stretch, buster
   • i386, amd64, armhf, arm64
 • Raspbian
  • PPA: Local
   • wheezy, jessie, stretch, buster
   • armhf
 • Devuan
  • PPA: Local
   • ascii, beowulf
   • i386, amd64, armhf, arm64
 • Ubuntu
  • PPA: Launchpad:
   • precise, trusty, xenial
   • i386, amd64, armhf, arm64
  • PPA: Local:
   • lucid, precise, trusty, xenial
   • i386, amd64, armhf, arm64

Производные пакеты:

 • openssl101r
 • openssl101r-doc
 • libssl101r
 • libssl101r-dev
 • libssl101r-doc
 • libssl101r-dbg