Пересборка и обновление пакета — openssl102r — 1.0.2l

Добавилась поддержка архитектуры armhf и arm64, дистрибутива Debian 9, Raspbian.

Изменения:

 • Пересборка для armhf и arm64.
 • Поддержка Debian 9 и Raspbian.
 • Новая версия из репозитория Debian Jessie.

Скачать: https://github.com/openssl/openssl/releases

 • Debian
  • PPA: Local
   • wheezy, jessie, stretch
   • i386, amd64, armhf, arm64
 • Raspbian
  • PPA: Local
   • wheezy, jessie, stretch
   • armhf
 • Ubuntu
  • PPA: Launchpad:
   • precise, trusty, xenial
   • i386, amd64, armhf, arm64
  • PPA: Local:
   • lucid, precise, trusty, xenial
   • i386, amd64, armhf, arm64

Производные пакеты:

 • libssl102r-dbg
 • libssl102r-dev
 • libssl102r-doc
 • libssl102r
 • openssl102r-dbgsym
 • openssl102r-doc
 • openssl102r