Новый пакет — openssl110r — 1.1.0g-2sergeyd1.1

Портирование пакета из Debian Stretch / Ubuntu Bionic.

Включена поддержка архитектуры armhf и arm64.

Поддержка дистрибутива Debian 9 и Raspbian.

Изменения:

 • Сборка для armhf и arm64.
 • Поддержка Debian 9 и Raspbian.
 • Новая версия из репозитория Debian Stretch.

Скачать: https://github.com/openssl/openssl/releases

 • Debian
  • PPA: Local
   • wheezy, jessie, stretch
   • i386, amd64, armhf, arm64
 • Raspbian
  • PPA: Local
   • wheezy, jessie, stretch
   • armhf
 • Ubuntu
  • PPA: Launchpad:
   • precise, trusty, xenial
   • i386, amd64, armhf, arm64
  • PPA: Local:
   • lucid, precise, trusty, xenial
   • i386, amd64, armhf, arm64

Производные пакеты:

 • libssl110r-dbg
 • libssl110r-dev
 • libssl110r-doc
 • libssl110r
 • openssl110r-dbgsym
 • openssl110r-doc
 • openssl110r