Обновление пакета — xvidcore — 1.3.5-1sergeyd1.1

Новая версия — 1.3.5.

Сборка пакета для Ubuntu 18, Debian 9, Raspbian 7-9, Devuan 2.

Поддержка armhf, arm64.

Изменения:

 • Новая версия 1.3.5
 • Поддержка Raspbian
 • Поддержка Devuan
 • Поддержка armhf, arm64
 • Сборка для Ubuntu 18

Скачать: https://labs.xvid.com/source/

Сборка пакетов для:

 • Debian
  • PPA: Local
   • wheezy, jessie, stretch
   • i386, amd64, armhf, arm64
 • Raspbian
  • PPA: Local
   • wheezy, jessie, stretch
   • armhf
 • Devuan
  • PPA: Local
   • ascii
   • i386, amd64, armhf, arm64
 • Ubuntu
  • PPA: Launchpad:
   • precise, trusty, xenial
   • i386, amd64, armhf, arm64
  • PPA: Local:
   • lucid, precise, trusty, xenial
   • i386, amd64, armhf, arm64

Производные пакеты:

 • libxvidcore-dev
 • libxvidcore4
 • libxvidcore4-dbgsym